SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020161 
Opinto Corporate Social Resbonsibility (CSR) 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

x

 
Opintojakson sisältö

- Explain commonly used definitions and terminology
- examine the origins of the corporate social responsibility (CSR) movement
- clarify the difference between philantropy and corporate social responsibility


 
Arviointi

Lectures, written examination and the report

 
 Palaa