SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020152 
Opinto Foreign Lecturers 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija laajentaa tietojaan tutustumalla erilaisten kansainvälisten asiantuntijoiden näkemyksiin ympäristökysymyksistä ja ratkaisuista.
 

 
Opintojakson sisältö

Asiantuntijat vaihtuvat lukukausittain. Lukukauden asiantuntijat, sisällöt ja ajankohdat ilmoitetaan lukukauden alussa

 

 
Arviointi

läsnäolo, kirjallinen raportti

 
 Palaa