SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020149 
Opinto Minun Saaristomereni 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteet:

-opiskelija tutustuu oppimateriaalin avulla Saaristomeren alueeseen
-opiskelija tietää Saaristomerellä esiintyviä ongelmia, niiden syitä ja seurauksia ja ymmärtää alueelle kohdistuvan erilaisten toimijoiden käyttötarpeita
-opiskelija ymmärtää omien arkisten valintojensa vaikutuksia Saaristomeren ja yleisemmin ympäristön tilaan ja osaa tunnistaa oman työnsä ympäristövaikutuksia

 

 
Opintojakson sisältö

x

 
Arviointi

Tehtävien suoritus.

 
 Palaa