SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020148 
Opinto Ilmastomuutos paikallisesti 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Kiotosta Varsinais-Suomeen opintojaksolla opiskelija oppii ymmärtämään ilmastonmuutokseen liittyviä käsitteitä.

 

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija oppii miten ilmastonmuutos voi näkyä paikallisesti ja miten hän voi yhteiskunnan osana olla toimimassa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Opiskelija oppii myös ymmärtämään erilaisten ihmisten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja siihen suhtautumisesta.

 

 
Arviointi

Tehtävien suoritus

 
 Palaa