SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020160 
Opinto Paikkatietotekniikka 2 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on paikkatietojärjeselmän ja hallinnan syventäminen MapInfo-ympäristössä.
 

 
Opintojakson sisältö

Oppijaksossa suunnitellaan ja luodaan paikkatietopohjainen tietokanta, jota voidaan esittää teemakartoin ja taulukoin. Tietokanta voidaan myös linkittää julkisesti nähtäväksi
 

 
Arviointi

Osallistuminen opetukseen, esivalmis tietokanta

 
 Palaa