SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020098 
Opinto Ekologisen elämäntavan edistäminen 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija tutustuu ekologisen elämäntavan edellytyksiin ja mahdollisuuksiin sekä oppii tapoja edistää niitä..

 

 
Opintojakson sisältö

Ekologisen elämäntavan määrittely ja rajaukset. Rajattuun toimintamuotoon kohdistuva projekti, jossa kartoitetaan, suunnitellaan ja kehitetään erilaisia toimintamalleja ja edistämisideoita.   

 
Arviointi

Osallistuminen, hyväksyttävästi suoritettu harjoitustyö/kuulustelu

 
 Palaa