SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020097 
Opinto Ympäristötoksikologia 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija
          - ymmärtää luonnon kemikalisoitumisen aiheuttamia muutoksia ja haittoja eliöissä, eliöyhteisöissä ja ekosysteemeissä
          - tunnistaa kemikaaleista aiheutuvia vaaroja ihmisen terveydelle ympäristössä
          - tietää tärkeimmät kemialliset saastekuormittajat
          - osaa arvioida ja analysoida ympäristövaarallisuuden riskejä

 
Opintojakson sisältö

x

 
Arviointi

Osallistuminen luentoihin, kirjallinen kuulustelu ja harjoitustyö

 
 Palaa