SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020174 
Opinto Kv-hanke kestävä kehitys eri kulttuureissa 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opintoviikko suoritetaan tekemällä matka, jonka kohde ja teema valitaan ennen kurssin alkua.Matkan aikana opiskelija perehtyy paikan kulttuuriin ja sen erilaisiin toimintatapoihin.

 
Opintojakson sisältö

Valitun teeman puitteissa kiinnitetään erityinen huomio siihen, mitkä ovat paikalliset kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet ja miten niitä on käytännössä toteutettu. Matkalle laaditaan matkaohjelma, joka tukee edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista.

 
Arviointi

Osallistuminen matkalle ja raportointi edeltä valitun teeman pohjalta multiradion porttaaliin Vihreä polku

 
 Palaa