SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020175 
Opinto Liikkuva kuva 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija hahmottaa liikkuvan kuvan antamat mahdollisuudet ja vaatimukset erityisesti verkossa. sekä myös muissa medioissa. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy arvioimaan milloin liikkuva kuva antaa viestille riittävän lisäarvon ja miten sitä kannattaa hyödyntää.
 

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksossa perehdytään videokuvan suomiin mahdollisuuksiin ympäristöviestinnässä ja -kasvatuksessa.
Opintojakson aikana tutustutaan video-ohjelman ennakkosuunnitteluvaiheisiin ja toteutukseen sekä kuvauksessa ja editoinnissa tarvittaviin laitteistoihin.

 
Arviointi

Osallistuminen opetukseen, hyväksytty video-ohjelma

 
 Palaa