SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020173 
Opinto Argumentointi 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteet: antaa välineitä argumenttien systemaattiseen analysointiin kehittää opiskelijan omia argumentointitaitoja

 
Opintojakson sisältö

 Sisällöt: argumentaatioteorian peruskäsitteitä virhepäätelmien teoria ja käytäntö miten argumentoida hyvin argumentointi ja päätöksenteko

 
Arviointi

Osallistuminen harjoituksiin ja kirjallinen kuulustelu

 
 Palaa