SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020185 
Opinto Maaseudun ja kylien kehittäminen 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija tutustuu suomalaisen maaseudun historiaan, nykytilaan ja tulevaisuuteen. Opiskelija perehtyy maaseudun tavoitteelliseen kehittämiseen – tavoitteisiin, menetelmiin ja rahoitukseen. Hän saa valmiuksia kyläsuunnittelun ja muiden menetelmien avulla osallistua maaseudun kehittämiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja suunnitella maaseutuympäristöä osallistavassa prosessissa - yhdessä muiden toimijoiden kanssa - kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

 

 
Opintojakson sisältö

Opiskelu sisältää seuraavia teemoja:     

-    maaseutu käsitteenä ja tutkimuskohteena
-    tulevaisuuden maaseutu
-    maaseutupolitiikka ja siihen liittyvät ohjelmat
-    osallistava maaseudun kehittäminen
-    kylien kehittäminen, kyläsuunnittelu
-    kylät yhteisötaloudellisina toimijoina - mitä on kylätalous?
-    maaseudun kehittäminen hankkeilla
-    kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus

Toteutus suunnitellaan yksityiskohdissa opiskelijoiden, opettajien ja työelämäyhteistyökumppaneiden kanssa.


 

 
Arviointi

Osallistuminen ja suoritukset opettajan edellyttämällä tavalla.

 
 Palaa