SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020187 
Opinto Luonnontieteelliset kenttätutkimusmenetelmät ja lajituntemus 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Luonnontieteelliset kenttätutkimusmenetelmät ja lajintuntemus

 

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija hallitsee opintojakson  suoritettuaan yleisesti luontotyyppien tunnistamisen perusteet ja erityisesti luonnonsuojelu- metsä- ja
vesilain luontotyyppikohteet sekä luontodirektiivin liitteen kohteet. Opiskelija oppii  kahden eliöryhmän (putkilokasvit ja linnut) keskeisimmät ja luontokartoitusten kannalta oleellisimmat edustajat ja saa valmiudet laajentaa lajituntemustaan muihin lajiryhmiin.
Opiskelija oppii  tekemään pienimuotoisen luontokartoituksen, hallitsee sen suunnitteluun ja käytännön toteutukseen liittyvän metodiikan ja hyvälle luontoselvitykselle asetetut vaatimukset.

 
Arviointi

Pakollinen osallistuminen demonstraatioihin ja maastotyöosioon.Demonstraatioihin lukeutuva lajikuulustelu. Hyväksytysti suoritettuprojektityö.

 
 Palaa