SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020144 
Opinto Kestävä kulttuuri - positiivinen niukkuus 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija perehtyy kulttuurisesti kestävään kehitykseen ja osaa soveltaa hankkimaansa tietoa omassa elämäntavassaan sekä hyödyntää kulttuuriperintöä kestävän kehityksen työssä.

 

 
Opintojakson sisältö

·    opiskelija oppii tarkastelemaan ihmisen perustoimintoja historiallisesti kestävänä kulttuurina
·    opiskelija ymmärtää nuukuuden ja omavaraistalouden merkityksen
·    opiskelija oppii perinteisiä jokamiehentaitoja
·    opiskelija osallistuu EU:n Interreg-hankkeeseen ja saa valmiuksia kehittää hankkeita ja projekteja

 
Arviointi

Osallistuminen opetukseen, osaamisen näyttö ja muut suoritukset opettajan edellyttämällä tavalla

 
 Palaa