SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020169 
Opinto Ekokokeilut ja uudet kulttuurit 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia suunnitella erilaisia elinympäristöjä ja toteuttaa ekologista elämäntapaa sovellusten kehittäjänä ja yhteisön jäsenenä.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija hankkii tietoja uusista ekologisista innovaatioista Suomessa ja ulkomailla. Opiskelija kykenee edistämään kestävän kehityksen mukaisen elämäntavan leviämistä Suomessa.

 
Arviointi

Osallistuminen luentoihin, kirjallinen kuulustelu, harjoitustyö.

 
 Palaa