SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020170 
Opinto Rakentaminen ja ympäristö 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija tutustuu menettelyihin, joilla rakennettaessa suojellaan sekä rakennettua ympäristöä että luonnonympäristöä ja vähennetään ympäristön kuormitusta rakennuskohteen koko elinkaaren ajan.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija perehtyy toimintatapoihin, joilla edistetään sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä rakentamisen yhteydessä.

 
Arviointi

Osallistuminen luentoihin, kirjallinen kuulustelu, harjoitustyö.

 
 Palaa