SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020166 
Opinto Kestävä kehitys ja kehitysmaat 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kehitysmaiden lähtökohdat ja tarpeet ympäristönsuojelussa pyrittäessä edistämään väestön hyvinvointia.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija kykenee omilla tiedoillaan osallistumaan kehitysyhteistyöprojektin toteuttamiseen sekä seuraamaan ja arvioimaan projektin toteutusta.

 
Arviointi

Osallistuminen luentoihin, kirjallinen kuulustelu, harjoitustyö.

 
 Palaa