SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020167 
Opinto Globalisoituminen 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kansainvälisen talouden ja oikeuden merkityksen kestävän kehityksen yhteiskuntaan pyrittäessä.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelijalla on tietoa eri kansojen omasta kulttuureista ja sen vaikutuksista maan yhteiskuntapolitiikkaan. Opiskelija tietää verkostoitumisen tarpeellisuuden ja siitä saatavan hyödyn.

 
Arviointi

Osallistuminen luentoihin, kirjallinen kuulustelu, harjoitustyö.

 
 Palaa