SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020165 
Opinto Yrittäminen ja kestävä kehitys 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia yrittäjyyteen ja tietoja oman yrityksen perustamiseen ja johtamiseen.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija ymmärtää yhteistoiminnan ja verkostoitumisen tarpeellisuuden hyödyn. Opiskelija on selvillä asiakaspalvelun tavoitteista ja toimintatavoista ja osaa ottaa ympäristönäkökohdat huomioon yritystoiminnassa.

 
Arviointi

Osallistuminen luentoihin, kirjallinen kuulustelu, harjoitustyö.

 
 Palaa