SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020172 
Opinto Ympäristökasvatus 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia toteuttaa ympäristökasvatuksen toimintaperiaatteita erilaisissa hankkeissa. Opiskelija tutustuu ympäristökasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin ja ymmärtää ympäristökasvatuksen teoreettiset näkökulmat, teemoja kuten ympäristökasvatuksen etiikka, lapsuuden ympäristösuhde ja yksilön luontosuhde.

 

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija perehtyy ympäristökasvatukseen liittyviin sisältöteemoihin (esim. osallistava ympäristökasvatus, ympäristösuunnittelu, ympäristövalistus ja aikuiskasvatus ja ekologiset valinnat) ja ympäristökasvatuksen käytännön menetelmiin (toiminnan lähtökohdat ja eri muodot). Lisäksi opiskelija tutustuu erilaisiin ympäristökasvatusprojekteihin ja niistä saatuihin kokemuksiin ja toteuttaa itse ympäristökasvatuksen harjoitustyön yhteiskumppanien kanssa.

 
Arviointi

Harjoitustyö

 
 Palaa