SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020168 
Opinto Lähialueyhteistyö 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy Itämeren talousalueeseen ja eri maiden väliseen yhteistyöhön ympäristönsuojelussa ja muussa toiminnassa.
 

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija saa valmiuksia toimia alueen ympäristön terveyttä edistävissä projekteissa.

 
Arviointi

Osallistuminen luentoihin, kirjallinen kuulustelu, harjoitustyö.

 
 Palaa