SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020163 
Opinto Kestävä kehitys ja kuluttaminen 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää eri valmistusprosessien optimoinnin tärkeyden energian ja raaka-aineiden käytön suhteen.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija perehtyy eri materiaalien kierrettävyyteen ja hyötykäyttöön.

 
Arviointi

Osallistuminen luentoihin, kirjallinen kuulustelu, harjoitustyö.

 
 Palaa