SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020178 
Opinto Ilmastonmuutos ja siihen vaikuttaminen 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija tutustuu ilmastonmuutokseen ja ilmansuojeluun paitsi globaalina ongelmana myös paikallistason kysymyksenä.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija luo näkemystä eri intressiryhmien tavasta nähdä ilmastonmuutos ja sen vaativat toimenpiteet.

 
Arviointi

Osallistuminen lähopetukseen, harjoitustehtävät/kirjallinen kuulustelu

 
 Palaa