SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020164 
Opinto Ympäristöriskit 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa erilaisia riskejä ihmisen elinympäristössä ja ymmärtää elinympäristön merkityksen ihmisen terveydelle. Opiskelija osaa kartoittaa ihmisen toiminnan aiheuttamia muutoksia ympäristössä ja kykenee arvioimaan niiden vaikutuksia ihmisen ja luonnon hyvinvointiin. Opiskelija kykenee tekemään erilaisia ympäristön tilaa koskevia selvityksiä ja osaa analysoida tuloksia tilastollisesti.
 

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksossa  perehdytään käytännön projektityön avulla erilaisiin ympäristöriskeihin.Opintyojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida erilaisten hankkeiden ympäristöriskeja niin globaalilla ja paikallisella tasolla

 
Arviointi

Osallistuminen luentoihin, kirjallinen kuulustelu, harjoitustyö.

 
 Palaa