SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020141 
Opinto Ecological Assessment of Products and Services 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija oppii vertailemaan eri tuotteiden ja palvelujen ekologisuutta sekä käyttämään erilaisia analyysejä ja metodeja suunnittelun ja päätöksenteon apuna.


 

 
Opintojakson sisältö

·    opiskelija tuntee tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia
·    opiskelija tuntee ekotehokkuusajattelua ja sen erilaisia mittaus- ja edistämistapoja

 
Arviointi

Osallistuminen opetukseen, osaamisen näyttö ja muut suorituksen opettajan edellyttämällä tavalla

 
 Palaa