SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020140 
Opinto Organisaatioiden ohjausjärjestelmät 
Laajuus 8,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija tuntee organisaation taloushallintoa ja hänellä on valmiuksia työyhteisön johtamiseen ja hän kykenee käyttämään erilaisia organisaation toiminnanohjausjärjestelmiä työvälineinä.
 

 
Opintojakson sisältö

4020140A TALOUSHALLINTO 2 op
·    Opiskelija tuntee organisaation taloushallintoa ja hänellä on taitoja tunnistaa  talouden ja ympäristön  vuorovaikutusta  sekä valmiuksia hallita, seurata ja dokumentoida sitä.
·    
4020140B TYÖYHTEISÖN JOHTAMINEN 2 op
         Opiskelija omaksuu suomalaisen yhteiskunnan johtamista ohjaavat eettiset arvot ja perehtyy työyhteisön johtamisen eri muotoihin sekä kykenee toimimaan erilaisissa    työelämäympäristöissä.

4020140C ORGANISAATION TOIMINTAJÄRJESTELMÄT 4 op
·    Opiskelija ymmärtää toiminnanohjausjärjestelmien merkityksen suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä.
 

 

 
Arviointi

Osallistuminen opetukseen, osaamisen näyttö ja muut suoritukset opettajan edellyttämällä tavalla

 

Opintojakson osat

Tunnus 4020140A 
Opinto Taloushallinto 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020140B 
Opinto Työyhteisön johtaminen 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020140C 
Opinto Organisaation toimintajärjestelmät 
Laajuus 4,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa