SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020139 
Opinto Taloudellinen ympäristöohjaus 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija ymmärtää talouden ja ympäristön vuorovaikutusta ja tuntee taloudellisen ohjauksen keinoja ja vaikutusmekanismeja ympäristön huomioimisessa.

 

 
Opintojakson sisältö

·4020139A TALOUDELLISET OHJAUSKEINOT 3 op
        opiskelija tietää, miten toiminnan kuormittavuus voidaan ottaa huomioon kansantalouden ja organisaatioiden tilinpidossa
·    opiskelija tuntee verotuksen keinot kestävän kehityksen edistämisessä kansallisesti ja kansainvälisesti

4020139B ENVIRONMENTAL  AND NATURAL RESOURCE VALUATIONS  2 op    
        opiskelija tuntee mm. päästökauppaa, uhanalaisten lajien hinnoittelua ja muita ympäristöhaittojen ja –hyötyjen arvottamismenetelmiä
·    opiskelija tietää taloudellisia ympäristötukijärjestelmiä ja niiden merkitystä kestävän kehityksen edistämisessä

 

 
Arviointi

Osallistuminen opetukseen, osaamisen näyttö ja muut suoritukset opettajan edellyttämällä tavalla

 

Opintojakson osat

Tunnus 4020139A 
Opinto Taloudelliset ohjauskeinot 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020139B 
Opinto Environmental and Natural Resource Valuations 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa