SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020158 
Opinto Hallinnolliset ohjauskeinot 
Laajuus 9,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija ymmärtää hallinnollisten ohjauskeinojen merkityksen ympäristöohjauksessa

 

 
Opintojakson sisältö

4020158A YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ  3 op
- Opiskelija tuntee ympäristölainsäädännön periaatteet ja osaa etsiä niistä tukea päätöksilleen

4020158B YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO  3 op
Opiskelija tuntee ympäristöterveyskäsitteen ja tunnistaa terveyttä ja ympäristöä uhkaavat vaarat sekä saa valmiudet edistää yksilöiden ja väestön terveyttä osallistumalla suunnitteluun, tukemalla yksilöiden omaa toimintaa ja vaikuttamalla ympäristöön

4020158C IHMISEEN KOHDISTUVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI   3 op
- Opiskelija saa valmiuksia ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa
· Opiskelija tuntee yhteiskunnallisen päätöksenteon toiminnan rakennetta ja osaa vaikuttaa päätöksentekoon eri tasoilla yhteiskunnassa

 
Arviointi

Osallistuminen opetukseen, osaamisen näyttö ja muut suoritukset opettajan edellyttämällä tavalla

 

Opintojakson osat

Tunnus 4020158A 
Opinto Ympäristölainsäädäntö 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020158B 
Opinto Ympäristöterveydenhuolto 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020158C 
Opinto Ihmiseen kohdistuva ympäristövaikutusten arviointi 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa