SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020157 
Opinto Yhteiskuntapoliittiset vaikutuskeinot 
Laajuus 7,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija ymmärtää yhteisöllisen päätöksenteon merkityksen, toimintatavat ja muutospaineet sekä tuntee eri politiikan lohkojen toimintatapoja ja vaikutusmahdollisuuksia kestävään kehitykseen pyrittäessä.

 

 
Opintojakson sisältö

4020157A YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 2 op
·    opiskelija tuntee yhteisöllisen päätöksenteon malleja ja tunnistaa muutostarpeita
·    
4020157B SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKKA 2 op
        opiskelija ymmärtää terveys- ja sosiaalipolitiikan yhteiskuntapolitiikan osana, tuntee sosiaali- ja terveyspolitiikan palvelujärjestelmän ja osaa tarkastella sitä kestävän kehityksen näkökulmasta
·    opiskelija ymmärtää sosiaali- ja terveyspolitiikan merkityksen kansallisesti ja kansainvälisesti
opiskelija tuntee ihmisten terveyskäyttäytymisen yhteiskunnallista merkitystä, sen yhteyden kestävään kehitykseen ja tietää terveyskäyttäytymiseen liittyviä vaikutuskeinoja

4020157C YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 2 op
opiskelija tuntee Suomen ympäristöpolitiikan tavoitteita, ymmärtää niiden taustoja ja tuntee kansainvälisen yhteistyön merkityksen  
·    opiskelija osaa arvioida kestävän kehityksen toteutumista mittaavia indikaattoreita ja niiden tuloksia

4020157D TYÖELÄMÄTIETO 1 op
opiskelija tuntee työpolitiikan käsitteitä ja toimintajärjestelmiä ja osaa toimia niiden puitteissa

 
Arviointi

Osallistuminen opetukseen, osaamisen näyttö ryhmä- ja yksilötehtävien ja tentiten avulla. Arviointi 1-5.

 

Opintojakson osat

Tunnus 4020157A 
Opinto Yhteiskuntapolitiikka 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020157B 
Opinto Sosiaali- ja terveyspolitiikka 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020157C 
Opinto Ympäristöpolitiikka 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020157D 
Opinto Työelämätieto 
Laajuus 1,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa