SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020133 
Opinto Ympäristön tutkimustaidot 
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö Opiskelija tutustuu elinympäristöön liittyvien ilmiöiden luonnontieteellisiin tutkimusmenetelmiin ja osaa soveltaa niitä ympäristökysymyksissä.4020133A KEMIALLISET JA FYSIKAALISET TUTKIMUSTAIDOT 5 op Opiskelija perehtyy elinympäristöön liittyvien ilmiöiden kemiallisiin ja fysikaalisiin tutkimusmenetelmiin ja niissä käytettäviin laitteisiin.4020133B BIOLOGISET KENTTÄTUTKIMUKSET 3 op Opiskelija perehtyy ympäristötutkimuksissa käytettäviin biologisiin ja maantieteellisiin kenttätutkimusmenetelmiin. Keskeisin sisältö- Luontokartoituksen ja -tutkimuksen suunnittelun perusteet- Luontokartoitusten teoreettinen pohja - Vesistö- ja pohjasedimenttitutkimuksen menetelmät- GPS -paikannus kartoituksissa 4020133C AINEIDEN KULKEUTUMINEN JA VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN 2 opTavoitteetOpiskelija ymmärtää vedessä, maaperässä ja ilmassa esiintyvien aineiden alkuperän, reaktioita, kulkeutumista, vaikutuksia ja hajoamistaSisältö- aineiden kiertokulku vedessä, maaperässä ja ilmassa (happi, typpi, fosfori, rikki, metallit, halogeenit)- aineiden reaktiot, kierto, vaikutukset ja hajoaminen maaperään, veteen ja ilmaan- aineiden analytiikka- ympäristömyrkyt 
Arviointi Osallistuminen opetukseen, menetelmäosaamisen näyttö ja vaikutusten arviointimenetelmien näyttö sekä tutkimustaitojen soveltaminen opettajan edellyttämällä tavalla 

Opintojakson osat

Tunnus 4020133A 
Opinto Kemialliset ja fysikaaliset tutkimustaidot 
Laajuus 5,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020133B 
Opinto Biologiset kenttätutkimukset 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020133C 
Opinto Ympäristökemia 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa