SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020129 
Opinto Taloudellinen ympäristönäkökulma 
Laajuus 6,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija tutustuu taloustieteellisen ajattelun soveltamiseen ympäristökysymyksissä ja ympäristöongelmien ratkaisemisessa
 

 

 
Opintojakson sisältö

4020129A YMPÄRISTÖTALOUS  3 op
- Opiskelija tietää, miten ympäristöasiat voidaan ottaa huomioon kansantalouden tilinpidossa.

4020129B LOGISTIIKKA 3 op
   - Opiskelija ymmärtää logistiikan merkityksen yritysten ja organisaatioiden tärkeänä kilpailutekijänä. Hän oppii arvioimaan erilaisia logistisia ratkaisuja kestävän kehityksen näkökulmasta ja tuntee logistiikan keinot ympäristötavoitteiden toteuttamisessa.
 

 

 
Arviointi

Osallistuminen opetukseen, osaamisen näyttö ja muut suoritukset opettajan edellyttämällä tavalla

 

Opintojakson osat

Tunnus 4020129A 
Opinto Ympäristötalous 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020129B 
Opinto Logistiikka 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa