SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020124 
Opinto Kestävän kehityksen matemaattis-luonnontieteelliset perusteet 
Laajuus 12,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija kehittää matemaattis-luonnontieteellistä perusosaamistaan ja harjoittelee sen soveltamista ammatillisessa työssään.

 

 
Opintojakson sisältö

4020124A MATEMATIIKKA 3 op
Tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia ongelmien ratkaisussa perusmatematiikan taitojen syventämisen ja talousmatematiikan perusteiden avulla.
- opiskelija osaa soveltaa matemaattisia taitojaan sekä tilastollisen käsittelyn perusteita ja menetelmiä selvitellessään alansa mahdollisuuksia ja ongelmia.

4020124B FYSIIKKA 3 op
     - Opiskelija perehtyy fysiikalle ominaiseen systemaattiseen ongelmaratkaisutapaan
     - Opiskelija osaa käyttää fysiikkaa ympäristöteknisiin ongelmiin
     - Opiskelija osaa soveltaa fysiikan tietoja ammatissa toimimisen edellyttämällä tavalla

4020124C   KEMIA 6 op

Tavoitteena on, että opiskelija
- osaa aineen kemiallisen rakenteen ja tietää ympäristön kannalta merkittäviä epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia
- tuntee ympäristölle haitalliset ja myrkylliset aineet sekä osaa soveltaa tietojaan siihen, miten estetään ja rajoitetaan niiden haittoja luonnossa ja työympäristössä.

 
Arviointi

Osallistuminen opetukseen, osaamisen näyttö ja tiotojen soveltamisen taito opettajan edellyttämällä tavalla

 

Opintojakson osat

Tunnus 4020124A 
Opinto Matematiikka 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020124B 
Opinto Fysiikka 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020124C 
Opinto Kemia 
Laajuus 6,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa