SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020188 
Opinto Kestävän kehityksen perusteet 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija tutustuu kestävän kehityksen ajattelun peruslähtökohtiin ja sen ekologisiin, taloudellisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin ulottuvuuksiin sekä luonnonvarojen ja muiden resurssien muodostumiseen, jakaantumiseen ja käyttöön maapallolla.

 

 
Opintojakson sisältö

4020188A  JOHDATUS KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN   3 op  

       - Opiskelija tutustuu koulutusohjelman perustana olevaan ajatteluun.
       - Opiskelija perehtyy kestävää kehitystä ohjaaviin sopimuksiin ja saa tietoa
       keinoista/mittareista, joiden avulla voidaan arvioida kestävän kehityksen toteutumista
       - Opiskelija saa asenteellisia ja toiminnallisia valmiuksia edistää kestävää kehitystä.
       
4020188B LUONNONVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖ 2 op
       
       - Opiskelija tunnistaa keskeisten luonnonvarojen ja energiavarojen määrän ja sijainnin.
       - Opiskelija saa tietoa luonnonvarojen hyödyntämisestä sekä hyödyntämisen aiheuttamista
       ympäristövaikutuksista.
       - Opiskelija osaa arvioida luonnonvarojen riittävyyttä koko maapallon väestön- ja talouskasvun säätelijänä.


 

 
Arviointi

Osallistuminen opetukseen, osaamisen näyttö ja muut suoritukset opettajan edellyttämällä tavalla

 

Opintojakson osat

Tunnus 4020188A 
Opinto Johdatus kestävään kehitykseen 
Laajuus 3,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020188B 
Opinto Luonnonvarat ja niiden käyttö 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa