SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 4020155 
Opinto Englanti 
Laajuus 4,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Kestävän kehityksen koulutusohjelma 
Opintojakson tavoitteet

x

 
Opintojakson sisältö


4020155A TEKSTIN YMMÄRTÄMINEN  2 op
Opiskelija ymmärtää englanninkielistä yleisluonteista asiatekstiä ja erityisesti oman alansa tekstejä. Opiskelija saa valmiuksia englanninkielisen ammattikirjallisuuden lukemiseen.

4020155B SUULLINEN JA KIRJALLINEN ILMAISU  2 op
Työelämän yleisviestintä
Opiskelija kykenee kommunikoimaan työelämän perusviestintätilanteissa suullisesti ja kirjallisesti. Hän kehittää varmuuttaan toimia vieraalla kielellä.
- perusrakenteet
- työelämän yleissanasto
- suullinen ilmaisutaito

Ammattialan viestintä
Opiskelija osaa välittää ja vastaanottaa tietoa ammattialansa viestintätilanteissa sekä osaa käyttää kieltä tiedonhankinnan välineenä.
- ammattialan perussanasto
- ammattialan viestintätilanteiden edellyttämät rakenteet ja tyyli
 

 
Arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, kuulustelu ja muut opettajan edellyttämät suoritukset

 

Opintojakson osat

Tunnus 4020155A 
Opinto Tekstin ymmärtäminen 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
Tunnus 4020155B 
Opinto Suullinen ja kirjallinen ilmaisu 
Laajuus 2,00 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
 
 Palaa