SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 7081174 
Opinto Sosionomin osaaminen erityiskasvatuksessa 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Sosiaalialan koulutusohjelma (Turku) 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa huomioida erityisen tuen tarpeita sekä osaa varhaisen tuen käytäntöjä.

 
Opintojakson sisältö
  • lapsen kehityksen vaikeudet ja ilmeneminen
  • lapsen psyykkisen kasvun ja kiintymyssuhteen tukeminen
  • lapsen tarpeiden mukaan porrastettu tuki (yleinen, tehostettu,erityinen)
  • erityistarpeiden huomioiminen varhaiskasvatussuunnitelmassa ja kuntoutussuunnitelman laatiminen
  • työtavat ja menetelmät kuntoutuksessa
 
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti.

 
 Palaa