SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 5051126 
Opinto Tietokannat 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • selittää keskeisimmät tietokannan ominaispiirteet
  • toimia jäsenenä tietokannan kehittämistiimissä
  • suunnitella tietokantatauluja ja taulujen välisiä yhteyksiä
  • suunnitella käyttäjän tietotarpeita vastaavia käyttöliittymiä ja raportteja tietokantaan
  • toteuttaa yksinkertaisia tietokantasovelluksen.
 
Opintojakson sisältö
  • tietokantojen taulut ja tietotyypit
  • ER-malli
  • liittymistavat ja haut
  • käyttöliittymät ja tulosteet
 
Arviointi

Asteikko: 0 - 5

 
 Palaa