SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1002295 
Opinto Kulturportfölj: Sverige (Ruotsin kulttuuria) 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa) Ruotsi 
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Kielikoulutuskeskus 
Opintojakson tavoitteet

Virtuaaliopintojakson jälkeen opiskelija omaa tietoja kohdemaasta, sen yhteiskunnasta, tapakulttuurista ja työelämän toimintatavoista. Opiskelija ymmärtää kohdemaan kulttuurin ominaispiirteitä ja tunnistaa kulttuurien väliseen viestintään vaikuttavat tekijät.

Hän osaa sopeuttaa omaa viestintäänsä kohdemaan kulttuurin huomioiden.

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • kulttuuritietous (mm. eri teorioiden pohjalta)
  • stereotypiat
  • kulttuurishokki
  • tapakulttuuri vapaa-ajalla ja työelämässä
 
Arviointi

Katso toteutussuunnitelman arviointi.

 
 Palaa