SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 1001058 
Opinto Kansainvälisyystutorointi 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu 
Opintojakson tavoitteet

 Kv-tutoroinnista opiskelija saa:

  • Kavereita ympäri maailmaa
  • Kansainvälistä kokemusta
  • Paremman kielitaidon
  • S-ryhmän 10€ lahjakortin / vaihto-opiskelija (jos tutoroi esimerkiksi kaverin kanssa tulee lahjakortit tällöin jakaa)
 
Opintojakson sisältö

Opiskelija ohjaa ja auttaa Turun AMK:n ulkomaisia vaihto-opiskelijoita käytännön järjestelyissä, sopeutumisessa opiskeluun tai harjoitteluun sekä vapaa-ajan toimintaan, opiskelijapiireihin ja suomalaiseen kulttuuriin yleensä. Opintojaksolla keskitytään seuraaviin aiheisiin

  • Kv-yksikön järjestämä kv-tuutorikoulutus (ajankohta ilmoitetaan erikseen, koulutukset 2 kertaa lukuvuodessa Turussa/Salossa)
  • Ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden tuutorointi ja yhteydenpito koko heidän Suomessa oleskelunsa aikana
  • Raportointi
 
Arviointi

Arviointi hyväksytty (H) / hylätty (0)

 
 Palaa