SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus YH00BF85 
Opinto YRITYSKIIHDYTTÄMÖ Yrityspolun loppuopinnot (III) 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa

•perustaa oman tai yhteisen yrityksen - start up.
•toimia yrityksessä eri rooleissa.
•toteuttaa yritysyhteistyötä ja verkostoitumista käytännössä.
•soveltaa yhteistoiminnallisen yrittäjämäisen toimintatavan eli sovelletun yrittäjyyskonseptin periaatteita.
•etsiä yritystoimintansa tukemiseksi teoreettista tietoa, asiantuntija- ja mentoriapua kehittäen näin liiketoimintaansa.
•etsiä yritykselleen rahoitusta.
•tarkastella tuonti- ja vientitoimintaa osana omaa yritystoimintaansa.
•tarvittaessa yrityksen sukupolvenvaihdokseen liittyvät asiat.
•visioida yritystoimintaansa innovatiivisesti.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija

•laajentaa omaa tai yhteistä liiketoimintansa hyödyntäen amk:n verkostoja ja yrittäjyyttä tukevia tahoja ja toimijoita.
•hyödyntää amk:n tarjoamaa asiantuntija- ja mentorointiapua.
•kehittää omaa tai yhteistä yritystoimintaa
•yrityksen johtaminen: tuotteistus, markkinointi (kilpailukeinot, sähköinen markkinointi), myyntityö, sopimusasiat, virtuaalinen kaupankäynti, talous, budjetointi ja hinnoittelu, rahoitusvaihtoehdot, viranomaisvelvoitteet (verotus, sosiaaliturva, vakuutukset ym.), työnantajana toimiminen, yrittäjän hyvinvointi ja jaksaminen jne.
•etsii yritykselleen mahdollista rahoitusta ja vientimahdollisuuksia.
•opiskelee tarvittaessa Jatkajakoulussa.                     
•innovoi yritystään uusien visioiden mukaisesti.

 
Arviointi  
 Palaa