SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus YH00BF86 
Opinto Yhteiskunnallinen kehittämis- ja vaikuttamistoiminta II 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija etenee YKV I –opintojaksoon verrattuna vaativampiin tehtäviin. Opiskelijan rooli on vastuullisempi ja tavoitteellisempi kuin YKV I –opintojakson toimielimessä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

•toimia oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yhteisön tavoitteiden mukaisesti
•toimia eettisten ja yhteiskuntavastuullisten periaatteiden mukaisesti
•toimia rakentavalla tavalla organisaation kehittämiseksi
•selittää luottamustoimensa merkityksen koulutuksen kehittämisen kannalta
•kuvata omien toimintatapojensa merkityksen toimielimen toiminnassa
•käyttää luovan ongelmaratkaisun menetelmiä kehittämistehtävissä
•esitellä suomalaisten ammattikorkeakoulujen opiskelijakunta- ja yhdistystoimintaympäristön
•toimia vaativissa toiminta-alueen tehtävissä

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija oppii vaikuttamista korkeakoulussa opiskelijaedustajana AMK-, tulosalue- tai yksikkötason toimielimissä, opiskelijakunnassa tai muissa opiskelijajärjestöissä, (esim. AMK-tason toimielimissä kuten laaturyhmässä tai koulutusalayhdistyksen puheenjohtajistossa, opiskelijakunnan hallituksessa tai edustajiston jäsenenä)
•Osallistuminen toimielimen toimintaan ja toimintatapojen kehittämiseen
•Vastuullinen viestiminen toimielimen toiminnasta muille opiskelijoille ja opiskelijoilta toimielimelle sekä keskeisille sidosryhmille
•Kehittämistehtävien suorittaminen (esim. opiskelijapalautteiden kerääminen ja analysoiminen sekä esittäminen toimielimessä/kokouksissa/työryhmissä/palautepäivässä, hakuoppaan tai OPSin tekstien kommentointi, Messin sivujen kehittäminen, verkkosivujen kehittäminen, sidosryhmäanalyysin ja viestintäsuunnitelman tekeminen)
•Toimielimen sääntöjen ja muiden toimintaa ohjaavien dokumenttien ja toimintatapojen kriittinen tarkastelu sekä toiminnan kehittäminen (päätöksenteko-organisaatio, kokousten ajat ja paikat, pöytäkirjat, dokumenttien säilytys ja saatavuus)

 
Arviointi  
 Palaa