SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus YH00BF83 
Opinto YRITTÄJYYDEN PERUSOPINNOT Yrityspolun alkuopinnot (I) 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa

- soveltaa sisäistä yrittäjyyttä omassa toiminnassaan ja tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa.
- tarkastella yrittäjyyskäsitettä laajasti ja oivaltaa yrittäjyyden yhtenä mahdollisuutena uravalinnoissaan ja työllistymisessään.
- oma-aloitteisesti hakeutua yrittäjyystapahtumiin ja yrittäjien pariin.
- tarkastella palveluita innovatiivisesti asiakkaan, palveluiden tuottajan ja järjestäjän näkökulmasta.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija       

- tulee tietoiseksi omasta sisäisestä yrittäjyydestään.
- tutustuu oman alansa yritystoimintaan à muiden alojen yritystoimintaan tutustuminen.
- osallistuu yrittäjyystapahtumiin.
- ideoi, suunnittelee ja kehittää liikeideaa (kuviteltu/todellinen) ja arvioi muiden liikeideoita yhteistoiminnallisesti.

 
Arviointi  
 Palaa