SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus YH00BF84 
Opinto TIIMIYRITTÄJYYS Yrittäjyyspolun jatko-opinnot (II) 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa

•soveltaa yhteistoiminnallisen yrittäjämäisen toimintatavan eli sovelletun yrittäjyyskonseptin periaatteita.
•kehittää liikeideaansa eteenpäin (liiketoimintasuunnitelma).
•toimia eri rooleissa amk:n projektitoimistossa (oppimis-, palvelu- tai kehittämiskeskus) tai perustaa oman yrityksen.
•johtaa amk:n projektitoimistoa tai omaa yritystä.
•toteuttaa yritysyhteistyötä ja verkostoitumista käytännössä.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija                                   

•laajentaa liikeideaansa ja hän aloitta mahdollisen liiketoimintasuunnitelman kokoamisen.
•syventää teoreettista tietoaan yrittäjyydestä yrittäjyyskonseptin henkilökohtaisten ja yhteistoiminnallisten opiskelumuotojen avulla.
•osallistuu omassa roolissaan amk:n projektitoiminnon tai oman yrityksensä toimintaan ja kehittämiseen
•yrityksen johtaminen: tuotteistus, markkinointi (kilpailukeinot, sähköinen markkinointi), myyntityö, sopimusasiat, virtuaalinen kaupankäynti, talous, budjetointi ja hinnoittelu, rahoitusvaihtoehdot, viranomaisvelvoitteet (verotus, sosiaaliturva, vakuutukset ym.), yritysyhteistyö ja verkostoituminen, työnantajana toimiminen, yrittäjän hyvinvointi ja jaksaminen jne.

 
Arviointi  
 Palaa