SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus YH00BG44 
Opinto Jatkajakoulu 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa
•valmistautua yrityskauppaan.
•etsiä yrityskauppaan ja yritystoimintaan rahoitusta.
•yrityksen arvonmääritykseen liittyviä asioita.
•etsiä yritystoimintansa tukemiseksi teoreettista tietoa, asiantuntija- ja mentoriapua kehittäen näin liiketoimintaansa.
•toimia yrityksen johdossa.
•tarkastella tuonti- ja vientitoimintaa osana omaa yritystoimintaansa.
•verkostoitua ja kehittää näin liiketoimintaansa.
•visioida yritystoimintaansa innovatiivisesti.

 
Opintojakson sisältö

Opiskelija
•saa valmennuta yritysostoon ja omistajanvaihdokseen ja  laajentaa näin liiketoimintaosaamistaan.
•hyödyntää amk:n tarjoamaa asiantuntija- ja mentorointiapua.
•kehittää osaamistaan yrityksen johtamisessa.
•etsii yritysostoon mahdollista rahoitusta ja yritykselleen vientimahdollisuuksia.                     
•innovoi yritystään uusien visioiden mukaisesti

 
Arviointi  
 Palaa