SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus TH00BG65 
Opinto Opiskelijamentorointi 
Laajuus 4,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Fysioterapeuttikoulutus 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelijamentorointitoiminnan tavoitteena on tukea erityisesti alkuvaiheen opiskelijoiden itsenäistä opiskelua fysioterapian ja toimintaterapian koulutusohjelman sisällöissä.

Opiskelijamentori osaa

   tukea opiskelijoiden itsenäistä opiskelua ja oppimista
   edistää opiskelijoiden motivoitumista ja sitoutumista opiskeluun
   jakaa myönteistä opiskelijakulttuuria
   suunnitella ja toteuttaa oppimistilanteita yhdessä parin kanssa
   kehittää aktiivisesti omaa opetus- ja ohjaamisosaamistaan sekä yksilön- että ryhmän ohjaamisen osalta
   kehittää aktiivisesti omaa osaamistaan fysioterapian sisällöissä
   tunnistaa oman osaamisensa ja ammatillisen kasvunsa

 
Opintojakson sisältö

Mentorit osallistuvat mentorointitoiminnan suunnitteluun. Toiminnan sisällöt sovitaan toteutuksittain erikseen. Mentorin vastuulla on toteuttaa eripituisia oppimistuokiota opiskelijoiden itsenäisen opiskelun tueksi. Tämän lisäksi mentorit osallistuvat toiminnan kehittämiseen.

 
Arviointi  
 Palaa