SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus TE00BG76 
Opinto Muovit ja tekstiili kiertotaloudessa 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus, insinööri 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata muovien ja tekstiilien perusominaisuuksia ja niiden merkitystä kierrätettävyyden kannalta. Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata kiertotalouden liiketoimintamalleja esimerkkien avulla. Opiskelija osaa tehdä tiimissä tavoitteellista tki-työtä ja raportoida tuotoksensa asianmukaisesti.

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käydään läpi perusteet muovi- ja tekstiilimateriaaleista sekä ominaisuuksista, jotka vaikuttavat niiden kierrätettävyyteen. Kurssilla perehdytään kiertotalouden liiketoimintamalleihin yritysesimerkkien avulla. Opintojaksoon kuuluu 2op:n laajuinen TKI-ryhmätyö, joka opiskelijan mahdollisuuksien mukaan on joko kirjallinen selvitystyö tai laboratoriotyö, joka toteutetaan Turussa Lemminkäisenkadulla.

 
Arviointi  
 Palaa