SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus KH00BF91 
Opinto Svenska på nätet 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Liiketalouden koulutus (Turku) 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakso on verkkokurssi (kielitaitotaso B2), jolla opiskelija ylläpitää ja kehittää omaa kielitaitoaan peruskurssien jälkeen. Opiskelija pystyy hyödyntämään ruotsinkielisiä lähteitä, seuraamaan keskustelua talous- ja yhteiskuntaelämän ajankohtaisista asioista, ymmärtää talouselämää käsitteleviä uutisia eri tiedotusvälineissä ja osaa hankkia oman erikoisalansa tietoa eri viestintäkanavista, lukea, tiivistää ja analysoida sitä. Hän laajentaa sanavarastoaan, parantaa tekstiymmärtämistaitoaan ja osaa raportoida lukemastaan ruotsiksi.

 
Opintojakson sisältö

Tiedonhakua eri viestintäkanavista, tekstien tiivistämistä, raportointia, kirjallisia harjoituksia, sanastoharjoituksia, rakenteiden kertaamista ja kuullunymmärtämistehtäviä. Käytännön viestintätaitoja kohennetaan keskusteluharjoituksilla kurssin keskustelufoorumilla.

 
Arviointi  
 Palaa