SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus TE00BG38 
Opinto Lapsille suunnatut mobiilipelit 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• innovoida uusia peliteknologisia ratkaisuja lapsille suunnattuihin peleihin
• hyödyntää pelikehityksen keskeisiä kehitystyökaluja lasten pelien toteutuksessa
• tunnistaa mitä elementtejä lasten peleissä on
• osaa kehittää pelejä, joissa on opetuksellista sisältöä

 
Opintojakson sisältö

• Pelikehitystyökalujen käyttömahdollisuudet lapsille suunnattujen pelien kehityksessä
• Brändiin pohjautuvien mobiilipelien suunnittelu ja toteutus
• Tutustuminen animaatiotuontantoon
• Animaatioiden hyödyntäminen lasten peleissä
• TV-alan ja lapsille suunnattujen pelien yhteistyömallit
• Työpaja, jossa suunnitellaan ja tehdään prototyyppi lapsille suunnatusta pelistä

 
Arviointi  
 Palaa