SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus 5000BG55 
Opinto MTA Certification 98_361: Software Development Fundamentals 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 
Opintojakson tavoitteet

x

 
Opintojakson sisältö

x

 
Arviointi

x

 
 Palaa