SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus TE00BG29 
Opinto Työelämän suomea ? Working Life Finnish 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

x

 
Opintojakson sisältö

x

 
Arviointi

x

 
 Palaa