SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus TE00BG13 
Opinto Environmental Sensors 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

After completing the course the student can:
- Choose a suitable sensor for a measurement task
- Can recognize the limitations of different sensors
- Explain how different sensors work
- Make a reliable measurement
- Can recognize bad data and artifacts

 
Opintojakson sisältö

- Basics of Measurements
- Principles for sensing e.g. displacement, force, pressure, acceleration, temperature, optical radiation, nuclear radiation
- Sensor range, sensitivity, accuracy, repeatability, noise
- Micromechanical sensors
- Optical sensors
- Radiation sensors

 
Arviointi  
 Palaa