SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus TE00BG09 
Opinto Mikrobiologia 
Laajuus 2,00 
Opinnon tyyppi  
Aine (vain kieliopinnoissa)  
Luokitus Koulutuskohtainen 
Vastuuorganisaatio Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa selostaa mikrobien ja muiden solujen rakennetta, luokittelua ja toimintaa. Hän tuntee ympäristötekijöiden vaikutuksen mikrobien kasvuun, lisääntymiseen ja leviämiseen. Opiskelija tuntee mikrobien hyödyllisen ja haitallisen vaikutuksen.

 
Opintojakson sisältö

• solun rakenne ja toiminta
• mikrobien luokittelu
• mikrobien kasvu, kasvukinetiikka ja kasvun säätely
• virukset
• mikrobien biologinen ja teollinen merkitys ja käyttö
• mikrobiologinen työturvallisuus ja hygienia
• sterilointitekniikat

 
Arviointi  
 Palaa